Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ >

Βάλτε τη δική σας Υπογραφή,
                                          με τις εντυπώσεις σας

Η Περιφέρεια

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις δεκατρείς Περιφέρειες της Ελλάδας, η οποία αποτελεί το κεντρικό μέρος της γεωγραφικής και ιστορικής περιοχής της Μακεδονίας. Με πληθυσμό σχεδόν 1,9 εκ. κατοίκους, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε πληθυσμό περιφέρεια της Ελλάδας και η μεγαλύτερη ΧΩΡΙΚΑ.

Η Περιφέρεια έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη και διαιρείται σε επτά (7) Περιφερειακές Ενότητες,  Χαλκιδική, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Θεσσαλονίκη. Οι Περιφερειακές Ενότητες διαιρούνται περαιτέρω σε τριάντα οκτώ (38) Δήμους.


Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι απο τις νεότερες αντιπεριφέρειες. Συστάθηκε το 2020, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα που δίνει ο Φορέας στο συγκεκριμένο τομέα και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.
Ο Ρόλος της είναι ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρακολούθηση δράσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η συμμετοχή σε δίκτυα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο σχεδιασμός δημιουργίας νέων ηλεκτρονικών πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών. Η προώθηση και εξασφάλιση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας σύμφωνα με την στρατηγική της Περιφέρειας σε θέματα «Ψηφιακής Διακυβέρνησης». Η εξασφάλιση της ασφάλειας, του ελέγχου και της ορθής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των πληροφοριών που διακινούνται σε αυτά.