ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ο Άρης αποφοίτησε από το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης το 1997 και έλαβε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του από το τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ιδίου Ιδρύματος.
Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Έχει συμμετάσχει στην μελέτη και υλοποίηση σημαντικών έργων πληροφορικής ενώ επίσης έχει συμμετοχή σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Για πολλά χρόνια ήταν υπεύθυνος ανάπτυξης υπηρεσιών και διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων και του λογισμικού μηχανοργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης, εργάστηκε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής της Διεύθυνσης Δικτύων του Ιδρύματος και ως Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων.
Από τον Φεβρουάριο του 2018 εργάζεται ως Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμμετέχει σε σημαντικά έργα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό και Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. 

Ο Δρ. Χ. Στελλάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (Δίπλωμα ΕΜΠ το 1987, Μ’s & PhD Northeastern University, ΗΠΑ το 1989 και 1993 αντίστοιχα). Διαθέτει πολυετή εμπειρία τους τομείς σχεδίασης και υλοποίησης έργων ΤΠΕ καθώς και στις διαδικασίες χρηματοδότησης έργων από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον έχει ασχοληθεί ερευνητικά στους τομείς ασύρματων επικοινωνιών, παράλληλης επεξεργασίας σήματος και ευφυούς ελέγχου.
Στην ΚτΠ MAE εντάχθηκε το 2004 ως Στέλεχος Διοίκησης Έργων, και στην παρούσα φάση είναι Διευθυντής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Έργων Υποδομών, υπεύθυνος για έργα ύψους άνω του 1 δις ευρώ και μεταξύ αυτών για το έργο σημαία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» (Π/Υ 620 €). Παλαιότερα εργάσθηκε στην ΕΕΤΤ ως εξωτερικός σύμβουλος, στη Νορβηγική συμβουλευτική εταιρεία Teleplan AS, καθώς και στις εταιρείες GTE Labs (πλέον Verizon) και Motorola Cambridge Research Center, στις ΗΠΑ. Από το 2006 συμμετέχει επίσης ως εξωτερικός καθηγητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Έχει συγγράψει 23 δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια, 5 τεχνικές συνεισφορές στις βιομηχανικές συναντήσεις TIA TR45.5 για την προτυποποίηση των συστημάτων κινητής τηλεφωνίας, ένα κεφάλαιο βιβλίου και είναι κάτοχος μιας πατέντας των ΗΠΑ, όλα στους προαναφερθέντες τομείς εξειδίκευσης του. Έχει επίσης λάβει το βραβείο Leslie H. Warner της GTE Corporation (ΗΠΑ, 1997) για τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη εργαλείων σχεδίασης ασύρματων δικτύων. 

 Ο Δρ. Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού». Είναι επικεφαλής της ομάδας ISSEL του τμήματος (https://lab.issel.ee.auth.gr/), καθώς και Υπεύθυνος Έρευνας στην εταιρεία Cyclopt (https://www.cyclopt.com/). Επικέντρωνεται σε σύνθετα προβλήματα ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού και ευφυών συστημάτων. Το έργο του έχει δημοσιευθεί σε 3 επιστημονικά βιβλία και σε περισσότερα από 200 άρθρα, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά συνεδρίων. Έχει εργαστεί/εργάζεται σε έναν ικανό (>30) αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης ως διαχειριστής έργου ή τεχνικός διαχειριστής. Υπηρετεί σποραδικά ως αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων και επιθεωρητής έργων έρευνας και ανάπτυξης, τόσο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και για την Ελληνική πολιτεία. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες υψηλής τεχνολογικής έντασης. Πλήρες βιογραφικό στο: https://people.auth.gr/symeonid.

Ο Ευθύμιος (Θέμης) Ταμπούρης είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πριν από αυτό, είχε εργαστεί ως ερευνητής στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ καθώς και MSc και PhD από το πανεπιστήμιο Brunel (Λονδίνο). Τα τελευταία 25 χρόνια, συντόνισε και συμμετείχε σε πλήθος ερευνητικών έργων και μελετών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των οποίων είναι εμβληματικές μελέτες όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας αλλά και το αντίστοιχο εθνικό. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προτυποποίησης (CEN) και είναι αξιολογητής ερευνητικών έργων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι associate editor και chair των μεγαλύτερων επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων διεθνώς στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας από τους πιο παραγωγικούς ερευνητές του χώρου σύμφωνα με διεθνείς μελέτες. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων από 200 επιστημονικών δημοσιεύσεων κυρίως στις περιοχές της η-διακυβέρνησης, η-συμμετοχής, η-μάθησης και έχει περισσότερες από 4500 αναφορές στο επιστημονικό έργο του.

• Προϊστάμενος Σχεδιασμού & Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
• Κάτοχος ΜΒΑ MIS (in Management Information Systems) &  Υποψήφιος Διδάκτωρ PhD in Computer science – Cloud Farms
• Μέλος του Δικτύου Ασφάλειας Πληροφορικής του ΥΠΕΣ.,  Επιχειρησιακός Υπεύθυνος εθνικού δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
•Εκπαιδευτής ενηλίκων Β’ Επιπέδου στις Νέες Τεχνολογίες με εκπαιδευτική εμπειρία άνω των 3000 ωρών.
Πρωτοβουλίες - Δράσεις - Βραβεύσεις :
• 2010 - Εκπόνηση Συνοπτικού Σχεδίου για τη Δημιουργία One Stop Shop στο Δημόσιο για την Κατάργηση της Γραφειοκρατίας. Το προσχέδιο αξιολογήθηκε ως 3ο στην Ελλάδα ανάμεσα από 460 προτάσεις και παρουσιάστηκε το Μάρτιο του 2010 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην Αθήνα σε εκδήλωση του 1ου OpenLabs. (Διοργάνωση : Γραφείο πρωθυπουργού, ΥΠΕΣ, ΥΠΕΣΔΑ, ΥΠΟΙΚ).
• 2012 – Μελέτη και θέση σε επιχειρησιακή λειτουργία ενός από τα πρώτα Private Cloud δημόσιου Φορέα στην Ελλάδα για τις ανάγκες της ΠΔΜ. Έργο εξολοκλήρου φτιαγμένο με ανοιχτό λογισμικό Open Source (Xen) με μηδενικό κόστος στον Έλληνα φορολογούμενο.
• 2018 – Μελέτη και προώθηση σε εφαρμογή Enterprise Cloud για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας , που έφερε το φορέα σε ηγετική θέση στην Ελλάδα όσον αφορά την Τεχνολογία αυτή (και πάλι βασισμένη σε Open Source KVM χωρίς δαπάνες λογισμικού) ..
• 2020 – Μελέτη και προώθηση σε εφαρμογή Enterprise NextCloud collaboration Hub (on-premise) για την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, που έδωσε στο φορέα τη δυνατότητα να απαλλαγεί από εκτυπώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ, αλλα και να προωθήσει τη συνεργατικότητα μεταξύ υπαλλήλων και Διευθύνσεων του φορέα μας εν μέσω επιδημίας Κορωνοϊού.
• 2021 - Μετάπτωση του μεγαλύτερο μέρος της πληροφοριακής υποδομής της ΠΔΜ στο Υβριδικό Κυβερνητικό Νέφος (Hybrid G-Cloud / AZURE). Δημιουργία υποδομών Active Directory & Distribution Points για ολόκληρο τον οργανισμό.
• 2021 - Yλοποίηση έργου "Σύγχρονες υπηρεσίες Modern Workplace για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας" αξιοποιώντας αδειοδοτήσεις λογισμικού από τη ΓΓΠΣΔΔ.
• 2022 - Βράβευση υπηρεσιών Πληροφορικής ΠΔΜ και ΓΓΠΣΔΔ για το έργο: "Σύγχρονες υπηρεσίες Modern Workplace για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας". Το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με ΟΤΕ & Microsoft.
Επαγγελματική Εμπειρία (Εκτός Δημοσίου Τομέα):
1. Μηχανικός έργου Βιομηχανικού αυτοματισμού (κατασκευές):
• Άγιος Δημήτριος 5ης Μονάδας (350MW)
2. Μηχανικός Διοικητικής υποστήριξης
a. Αττικό Μετρό (2η Γραμμή)
b. Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
c. Διυλιστήρια ΕΚΟ Θεσσαλονίκης
3. Μηχανικός Έργου ΑΗΣ Λαυρίου 5 (550 mwatt) 2
4. ΑΗΣ Μελίτης Φλώρινας - Κύριος Μελετητής & Σχεδιαστής Εγκατάστασης Βιομηχανικού Αυτοματισμού Ηλεκτροφίλτρων – Detailed engineering
5. Υπεύθυνος προσφορών και κοστολόγησης έργων (σε Εταιρία με ετήσιος τζίρο 5,4 Δις Δραχμές).
Μέλος Πολιτιστικών και εθελοντικών οργανώσεων :
• Μέλος Εθελοντών Εμψυχωτών για την επικράτηση και ταχύτερη ολοκλήρωση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι στο Δημόσιο.
• Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης (υπεύθυνος εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων)
• Μέλος Συλλόγου Αιμοδοτών Κοζάνης
• Μέλος Συλλόγου Φίλων Jazz Κοζάνης 


Η Ερμιόνη Γιαλύτη είναι διπλωματούχος Γεωλόγος του τμήματος Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο τμήμα Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης στον τομέα «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον». Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου στον τομέα «Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής».
Από το 1996 έως το 2017 ως ελεύθερος επαγγελματίας, δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Γεωλογικών – Γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, με έμφαση στην έρευνα υπεδάφους και στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Στο διάστημα 20ετούς λειτουργίας της ιδιόκτητης μελετητικής της εταιρείας, υπήρξε άριστη και αδιάλειπτη συνεργασία με Ιδιωτικούς και Δημόσιους Φορείς. Εκπονήθηκαν ολοκληρωμένες Γεωτεχνικές Μελέτες με αντικείμενο: Ειδικές Θεμελιώσεις, Αντιστηρίξεις, Ευστάθεια Πρανών, Γεωλογική καταλληλόλητα οικισμών (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια & ΣΧΟΑΑΠ), καθώς και εξειδικευμένες μελέτες Υδρογεωλογίας.
Έχει λάβει μέρος ως Τεχνικός Σύμβουλος σε πλήθος εμβληματικών για το νησί έργων οδοποιίας, κατασκευής σηράγγων, φραγμάτων και άλλων έργων υποδομής στην Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Με υψηλή εξειδίκευση στον τομέα της Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος, συνέχισε να δραστηριοποιείται στο χώρο και μετά την πρόσληψή της στην Τεχνική Υπηρεσία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μέσω ΑΣΕΠ, το 2017. Ασκώντας παράλληλα καθήκοντα, συμμετείχε στην σύνταξη, υποβολή και υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με την Περιβαλλοντική Διαχείριση, έχοντας γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και των προδιαγραφών που διέπουν τα Δημόσια Έργα.
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019, συμμετείχε ως υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος του εν ενεργεία Περιφερειάρχη Στ. Αρναουτάκη. Στη συνέχεια, αποσπάστηκε στην Περιφέρεια Κρήτης ως Ειδικός Σύμβουλος Περιφερειάρχη σε θέματα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διαχείρισης Γεωχωρικών δεδομένων, Έργων Υποδομής, Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.
Με 25ετή εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και υποδομών, συνεχίζει να αναπτύσσει το γνωστικό της αντικείμενο και το επαγγελματικό της πεδίο, με θέματα που πλέον άπτονται της ψηφιακής διακυβέρνησης και των δορυφορικών δεδομένων, στο νέο οικοσύστημα που διαμορφώνεται στη Δημόσια Διοίκηση. Στα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της συμπεριλαμβάνονται δράσεις εξωστρέφειας, αφύπνισης των πολιτών και διάχυσης της πληροφορίας ως προς το περιβαλλοντικό γίγνεσθαι, ιδιαίτερα εν μέσω κλιματικής κρίσης. Μέλος του Δ.Σ. της ΜΙΝΩΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, με ενεργό συμμετοχή στην ομαλή ενεργειακή μετάβαση σε μία οικονομία απαλλαγμένη από τα ορυκτά καύσιμα.
Παράλληλα είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε θέματα διαχείρισης φυσικών καταστροφών και ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην πολιτική προστασία, επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης, προσέγγισης των ευρωπαϊκών στόχων μέσω ESG.  

O Γιώργος Καραμανώλης είναι επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και των ψηφιακών υπηρεσιών με διεθνή παρουσία σε δράσεις, πρωτοβουλίες και έργαψηφιακού μετασχηματισμού, δημόσιας διακυβέρνησης και καινοτομίας.
Στα έργα του περιλαμβάνονται αναγνωρισμένες παρεμβάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και διαφάνειας όπως το πρόγραμμα Διαύγεια, δράσεις καινοτομίας (Open Labs), μοντέλα ανοικτής διάθεσης δεδομένων για το δημόσιο τομέα (Open data), πλατφόρμες crowdsourcing και αξιολόγησης υπηρεσιών για τη Δημόσια Διοίκηση, επιχειρησιακές υποδομές και διαδικασίες financial technologies όπως open APIs που απευθύνονται στον χώρο τραπεζών, υπηρεσίες προώθησης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας (Crowdhackathon - Accelerators) κ.α Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πρωτοπόρα έργα για τον ιδιωτικό τομέα και έχει συντονίσει δράσεις καινοτομίας όπως hackathons και δομές νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) στα οποία έχουν συμμετάσχει πάνω από 5.000 προγραμματιστές της χώρας μας.
Από το 2012 είναι συνιδρυτής και συντονιστής τεχνολογίας και καινοτομίας (CTO/CIO) της εταιρίας Crowdpolicy. Έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών και την στρατηγική τοποθέτησή τους στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Με τον συντονισμό του Γιώργου Καραμανώλη, η Crowdpolicy είναι πρωτοπόρος εταιρεία υπηρεσιών στον χώρο του open innovation μέσα από δράσεις hackathons - acceleration programs, του civictech - govtech (καινοτομία στο χώρο της δημόσιας διακυβέρνησης) και στο fintech (καινοτομία στις οικονομικές συναλλαγές) με παρουσία στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία & Αλβανία. Πρόσφατα συντόνισε την ανάπτυξη της διεθνούς πλατφόρμας castal.io για την
εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε τομείς της κοινωνίας και την οικονομίας, την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και την προώθηση δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο.
Σχετικά https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

Ο Παναγιώτης Λούτος είναι Διευθυντής της  Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αποφοιτος Πληροφορικής και Πρόεδρος Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Τρίπολης

Ακαδημαϊκές Γνώσεις
Διπλ. Μηχανικός Η/Υ κ Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών (1989)
Εργασία
2018 – σήμερα: Προϊστάμενος Δ/νσης Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών, Περιφέρεια Θεσσαλίας
2011 – 2018: Προϊστάμενος Τμημάτων Διαφάνειας κ Σχεδιασμού, Υποστήριξης Συστημάτων, Δ/νσης Διαφάνειας κ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιφέρεια Θεσσαλίας
2001 –2010: Υπάλληλος κ Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής, Ν.Α. Λάρισας
1992 – 2001: Ελεύθερο επάγγελμα (Μηχανικός Η/Υ κ Πληρ/κής). Συνεργάτης ως geo/database expert των εταιρειών: ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΕ, ΝΑΜΑ ΑΕ, ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΕ.
Εμπειρία/δεξιότητες:
ASP.Net, C/C++/C#, Jscript, SQL (Oracle, Microsoft), GIS (Intergraph, Bentley) 


{ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ} Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2002) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (2004) του ιδίου τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο των παράλληλων και κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων.
{ΕΡΓΑΣΙΑ} Έχει εργαστεί στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Ηράκλειου Κρήτης σε διάφορα ερευνητικά έργα ως μηχανικός συστημάτων δικτύου (2002-2005) καθώς και στον ιδιωτικό τομέα ως Μηχανικός Λογισμικού. Από το 2009 εώς το 2020 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το 2020 μετατάχθηκε στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα.
{ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ} Έλαβε προπτυχιακή και μεταπτυχιακή υποτροφία από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (2001-2004).
Για την πτυχιακή του εργασία βραβεύτηκε με τον έπαινο “Ericsson Award for Excellence in Telecommunications” (2003).
Έχει συγγράψει άρθρα που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια διεθνούς κύρους καθώς και άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε Ελληνικά περιοδικά.

Ο κ. Μπονάτος Στέλιος έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στην Πληροφορική. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης σε Διευθύνσεις Πληροφορικής της π. Νομαρχίας Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έχει μακρόχρονη πείρα στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων (στελεχών της δημόσιας διοίκησης) στον τομέα της πληροφορικής και συμμετέχει συστηματικά σε συνέδρια, σεμινάρια, βραβεύσεις κι εκδηλώσεις στο χώρο της πληροφορικής. Από το 2020 είναι Διευθυντής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Γεώργιος Κουκλάρας είναι διπλωματούχος μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής με μεταπτυχιακές σπουδές στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού-Λογισμικού. Με εργασιακή εμπειρία 23 ετών στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, έχει στελεχώσει θέσεις μηχανικού έρευνας και ανάπτυξης, συμβούλου ICT και υπεύθυνου ψηφιακών υποδομών και κυβερνοασφάλειας. Στα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται οι αρχιτεκτονικές συστημάτων, η μηχανική λογισμικού, η ηλεκτρονική ασφάλεια και οι αναδυόμενες τεχνολογίες. Υπηρετεί στη Δ/νση Διαφάνειας και Ηλ/κής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ζει και εργάζεται στο Καρπενήσι με τη σύζυγό του και συνάδελφο διπλ/χο χημικό μηχανικό Σοφία Τραμουντάνη και τα δύο παιδιά τους.

Γεννήθηκε το 1959 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Επιχειρεί στο διαδίκτυο, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις και το ψηφιακό περιεχόμενο από το 1985. Συμμετείχε ως ιδρυτής και βασικός μέτοχος στις εταιρείες Harda Ltd το 1986 και τη Magenta Ltd to 1989.
Σήμερα είναι Συντονιστής του κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB και άλλων δράσεων καινοτομίας στην ΕΔΥΤΕ - Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Ερευνας.
Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Ιντερνετικής Πύλης in.gr του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Από το 1998, διετέλεσε επίσης Διευθυντής Σύνταξης του περιοδικού ROM, Διευθυντής της ελληνικής έκδοσης βιβλίων και videos του National Geographic, αρθρογράφος στις εφημερίδες και τις άλλες εκδόσεις του ΔΟΛ καθώς και Σύμβουλος της Διοίκησης του Οργανισμού, αρμόδιος για θέματα Ηλεκτρονικών Εκδόσεων.
Από το 2011, ως Γενικός Διευθυντής στον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας - ΣΕΚΕΕ, συντόνισε δράσεις επιχειρηματικών συνεργειών και ανάπτυξης του οικοσυστήματος της τεχνολογικής καινοτομίας, την ελληνική εθνική συμμετοχή στη μεγαλύτερη έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας MWC-Barcelona καθώς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις καινοτομίας και τεχνολογίας.

Ο Σωτήρης Καραγιάννης είναι ο Chief Innovation Officer του Ομίλου SPACE HELLAS. Είναι πρωτοπόρος της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και από τους πρώτους Έλληνες που ασχολήθηκαν επαγγελματικά με αυτή. Σπούδασε Artificial Intelligence & Computer Science στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου της Σκωτίας από όπου αποφοίτησε το 1993.
Ασχολήθηκε επιχειρηματικά με το διαδίκτυο από το 1995 και επένδυσε στον πρώτο εμπορικό πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου στη Βόρεια Ελλάδα με την Expertnet. Υπήρξε από τους δημιουργούς της ιδέας και του αρχικού σχεδιασμού και υλοποίησης των ΚΕΠ καθώς και ήταν ο δημιουργός της πρώτης εφαρμογής περιφερειακών και εθνικών εκλογών στο Internet το 1995.
Διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο Software Development και στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ αποτελεί ιδρυτικό μέλος του “Hellenic Business Angels Network”.
Στην καριέρα του έχει αναλάβει διάφορους ηγετικούς ρόλους σε τεχνολογικές και εμπορικές θέσεις και από το 2018 βρίσκεται ως Chief Innovation Officer στο σημαντικό ρόλο της διαχείρισης και προώθησης της καινοτομίας στον Όμιλο.
Με σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και την ενοποίηση συστημάτων, από το 2010 βοηθά ως technology advisor, επιχειρήσεις startups & scaleups στην Ευρώπη και το Silicon Valley, σε τεχνολογίες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική Μάθηση, Cloud, Cybersecurity, Defense tech και Blockchain, καθώς και σε πεδία όπως Future of Work, Safe Cities & Digital Collaboration.
Είναι πρεσβευτής της Διαφορετικότητας στην Εργασία, με μόττο «Ήθος, Γνώση, Πάθος» και διαθέτει ένα εκτεταμένο παγκόσμιο ανθρώπινο δίκτυο στην τεχνολογία τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα. 

Ο Νικόλαος Λαμπρογεώργος, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1969. Είναι Μηχανικός Πληροφορικής και έχει λάβει πτυχίο Bachelor of Science (B.Sc.) (1990) και Master of Science (M.Sc.) (1993), στην Επιστήμη Υπολογιστών, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης .
Τον Νοέμβριο του 1999, ο κ. Λαμπρογεώργος αποδέχτηκε τη θέση του Μηχανικού Συστημάτων (Systems Engineer) στη Cisco Systems Hellas S.A., ως υπεύθυνος για την υποστήριξη πωλήσεων σε πελάτες και συνεργάτες της Cisco, τον σχεδιασμό λύσεων δικτύων, την παροχή ενημερώσεων σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα και τη δημοσίευση άρθρων σχετικά με την Τεχνολογία Δικτύων . Τον Οκτώβριο του 2002, μετακόμισε στο Τμήμα Πωλήσεων της Cisco Systems, ως Account Manager, με αποστολή την υποστήριξη μεγάλων πελατών. Τον Απρίλιο του 2015 ανέλαβε την ευθύνη πωλήσεων στο Δημόσιο Τομέα της Κύπρου και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους προήχθη σε Senior Account Manager. Από τον Ιούνιο του 2020 είναι Διευθυντής του Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη. Τον Αύγουστο του 2021 προήχθη σε Client Executive, υπεύθυνος για την ομάδα του Δημόσιου Τομέα της Cisco Greece, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη υλοποίησης και υποστήριξης του προγράμματος Επιτάχυνσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Country Digital Accelaration – CDA) για την Ελλάδα.
Ο κ. Λαμπρογεώργος, έχει εργαστεί με επιτυχία σε σημαντικά έργα Δικτύων, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, όπως τα Sizefxis, Sizefxis II, TAXISnet, NetVIS του Υπουργείου Εξωτερικών, έργα στον τομέα της Υγείας (ΕΚΕΠΥ, Έξυπνα νοσοκομεία Παπαγεωργίου και Σύρου, στο έργο της Τηλεϊατρικής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας και της επέκτασής του για όλη την Ελλάδα κ.λπ.), σε έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Έξυπνων πόλεων, στον χώρο της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια), καθώς και στο Δίκτυο Δεδομένων των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, στη Fraport, για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ΕΥΔΑΠ) και πολλά άλλα.
Οι πρόσφατες προτεραιότητες του αφορούν στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2021-2027) και τις πρωτοβουλίες για έργα του Ταμείου Ανάκαμψης (Recovery and Resilience Facilities - RRF), στην προώθηση λύσεων της Cisco για το Δημόσιο Τομέα και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, Μεταφορές και άλλα.
Τον Ιούνιο του 2020 η Cisco ίδρυσε το Διεθνές Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη, υπό την επίβλεψη του, αναλαμβάνοντας τη θέση του Διευθυντή του κέντρου. Οι κύριες δραστηριότητες είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Καινοτομία και η προώθηση Ψηφιακών Δεξιοτήτων, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Πριν από την Cisco Hellas είχε εργαστεί στην ΙΒΜ και στον Όμιλο Βασιλάκη, Technocar.  

Από το 2011 έχει αναλάβει τη Διεύθυνη Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας OTS S.A.
Εργάζεται στον τομέα της πληροφορικής από το 1996 με εξειδίκευση στους τομείς του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πληροφορικών συστημάτων. Μηχανικός Πληροφορικής με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ο Αναστάσιος Μάνος είναι κάτοχος Πτυχίου Πληροφορικής του ΑΠΘ, Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με εξειδίκευση στην Επιχειρηματική Πληροφορική και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, Master of Business Administration). Διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη Διαχείριση και υλοποίηση σύνθετων έργων Πληροφορικής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην DOTSOFT AE από το 2012 καθώς και Αντιπρόεδρος στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος.

Προέρχεται από τον τομέα της Ασφάλειας με εξειδίκευση στο Cyber Security. Εργάστηκε στον Δημόσιο τομέα σε θέσεις σχετικές με την Εθνική Άμυνα και στον ιδιωτικό τομέα ως επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων. Είναι πιστοποιημένος Lead Auditor στα πρότυπα ISO 9001 (Quality Management Systems) & ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems). Διαθέτει πολυετή πείρα στην υλοποίηση έργων ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από καταστροφές, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον Δημόσιο τομέα και κυρίως σε Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ βαθμού. Από το 2018 συμμετέχει ως εταίρος στην εταιρεία Nisos Advisors.

Ο κ. Παναγιώτης Βιδάλης, ως Business Development Manager (MBA- Sunderland University, Diploma in Marketing Management -ICM in UK) του δημοσίου τομέα στην εταιρεία Cosmos Business Systems, διαθέτει εκτενή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση, καθώς στο παρελθόν διετέλεσε Αντιδήμαρχος Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και Εκτελεστικός Σύμβουλος σε αντίστοιχους τομείς. Επιπλέον, διαθέτει σημαντική πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών εργαζόμενος στις εταιρείες OTEGLOBE SA και EQUANT -FRANCE TELECOM LONG DISTANCE- GLOBAL ONE. 

Ο Βαγγέλης Τσιμπώνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ (απόκτηση διπλώματος το 1999) και κατέχει διδακτορικό από το ίδιο Τμήμα (απόκτηση διδακτορικού το 2004). Η ειδίκευση του είναι στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα στον τομέα των ασύρματων επικοινωνιών, των δικτύων δεδομένων υψηλών ταχυτήτων, των αλγορίθμων δικτύου, του χρονοπρογραμματισμού και της ανάλυσης επιδόσεων δικτύων. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά (IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Wireless Communications, Elsevier Computer Communications Journal). Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στην Ericsson Hellas ως μηχανικός σχεδιασμού λύσεων δικτύων/ραδιοδικτύων. Από το έτος 2020 εργάζεται ως προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής. Έχει λάβει τα ακόλουθα βραβεία:
• Για την διπλωματική του εργασία «Μετάδοση Πληροφορίας μέσω πολλαπλών συνδέσεων» έλαβε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό της Ericsson Hellas, “Award of Excellence in Telecommunications,” τον Μάιο του 2000.
• Για την διδακτορική του διατριβή “Χρονοπρογραμματισμός συνδέσεων μέσω ασύρματων χρονικά μεταβαλλόμενων καναλιών» έλαβε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό της Ericsson Hellas, “Award of Excellence in Telecommunications,” τον Ιούνιο του 2005.

Ο Γιάννης Βαμβακούλας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και κάτοχος του διατμηματικού μεταπτυχιακού του Ε.Μ.Π.-Ε.Κ.Π.Α.-Πα.Πει.

Εργάζεται συνεχώς στον τομέα του ICT επί 27 χρόνια, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (advanced info, IBM, VODAFONE), όσο και στον δημόσιο, έχοντας συμμετάσχει μεταξύ άλλων σε ερευνητικά έργα αναγνώρισης και καταγραφής ανθρώπινης ομιλίας, κατασκευής και εποπτείας συστημάτων, IVR, υποστήριξης χρηστών κ.α.

Έχει διατελέσει DPO στην Περιφέρεια Αττικής και είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του Τ.Ε.Ε.

Ο Παύλος Κιτσανέλης έχει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της πληροφορικής, σε διάφορους ρόλους Ως Public Sector Lead στη Microsoft, υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, οδηγώντας την ανάπτυξη μέσω της υιοθέτησης τεχνολογιών cloud και τεχνητής νοημοσύνης.
Στον προηγούμενο ρόλο του ως Enterprise Account Executive στη Microsoft, υποστήριξε τα ιδρύματα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (FSI) στην υιοθέτηση τεχνολογιών cloud και βελτίωσης της παραγωγικότητας εργαζομένων ως εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Ως VMware Country Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα, υλοποίησε στρατηγικά στόχους επιχειρηματικής ανάπτυξης και στρατηγικές go-to-market, βασιζόμενος στις λύσεις της VMware και ενδυναμώνοντας τους συνεργάτες του. Στην Dell, ως Enterprise Solution Manager, ο Παύλος ηγήθηκε μιας ομάδας μηχανικών πωλήσεων στην προώθηση και το σχεδιασμό λύσεων τεχνολογίας πληροφορικής για μεσαίους έως μεγάλους εταιρικούς οργανισμούς.
Έχει επίσης εργαστεί στο παρελθόν σε ελληνικές εταιρείες πληροφορικής ως μηχανικός συστημάτων, τεχνικός σύμβουλος πωλήσεων και project manager. Είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στα Πληροφοριακά Συστήματα Υπολογιστών.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επικοινωνία

2313 319 111
26ης Οκτωβρίου 64
itcongress@pkm.gov.gr

Το Συνέδριο